List z Pałacu Kensington

Kontynuuj czytanie

Lista planowanych klas pierwszych

Zobacz jakie klasy planujemy w nowym roku szkolnym

Sukces Julki

Kontynuuj czytanie

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Kontynuuj czytanie

ŁAU – cząstkowe wyniki

 

Kontynuuj czytanie

Wstępny harmonogram rekrutacji do I LO w Łosicach na rok szkolny 2021/22

HARMONOGRAM REKRUTACJI  DO I LO W ŁOSICACH  2021
LP Działanie gdzie od do
REKRUTACJA   ZASADNICZA
1 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym sekretariat, elektronicznie 17 maja 21 czerwca  godz. 15:00
2 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku o egzaminu ośmioklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie sala nr 7 25 czerwca 14 lipca  godz. 15:00
4 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną 14 lipca  godz. 15:00
5 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych tablica ogłoszeń 22 lipca
6 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 23 lipca 30 lipca do godz. 15:00
7 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych tablica ogłoszeń 2 sierpnia  godz. 14:00
8 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 2 sierpnia
9 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienie  odmowy przyjęcia do 5 sierpnia
10 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną  uzasadnienie  odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia sporządzenie uzasadnienie  odmowy przyjęcia
11 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienie odmowy przyjęcia
12 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
REKRUTACJA   UZUPEŁNIAJĄCA
1 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym sekretariat, elektronicznie, sala nr 7 3 sierpnia 5 sierpnia
4 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną 13 sierpnia
5 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych tablica ogłoszeń 16 sierpnia
6 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 17 sierpnia 20 sierpnia do godz. 15:00
7 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych tablica ogłoszeń 23 sierpnia  godz. 14:00
8 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 23 sierpnia
9 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporzadzenie uzasadnienie  odmowy przyjęcia do 26 sierpnia
10 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną  uzasadnienie  odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia sporzadzenie uzasadnienie  odmowy przyjęcia
11 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienie odmowy przyjęcia
12 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Konkurs na zdjęcie promujące szkołę

Kontynuuj czytanie

Smutna informacja

Konkurs KSIĄŻKA, FOTOGRAFIA I TY

Kontynuuj czytanie

Święto Niepodległości