Wyniki matur 2014

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO  W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
NA TLE WOJ. MAZOWIECKIEGO I POLSKI  W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

wyniki1