Rekrutacja – składamy dokumenty


Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez MEN, w dniach 25.06.2021 – 14.07.2020 składamy dokumenty
/kopie lub oryginały/ – świadectwo ukończenia szkoły oraz wyniki egzaminu.
Do 9.07 możemy złożyć tylko świadectwo a następnie /po 9.07/ wyniki egzaminu  lub  po   9.07 składamy świadectwo i wyniki.
Listy zakwalifikowanych powieszone będą na tablicy ogłoszeń 22 lipca.

W dniach  23.07 -30.07 uczniowie zakwalifikowani potwierdzają wolę przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów.