Procedury funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach w stanie zagrożenia epidemicznego

Procedury funkcjonowania ILO w stanie zagrożenia epidemicznego