Żegnamy panią Honoratę

Żegnamy  Panią Honoratę Weredę – wspaniałego pedagoga, zasłużoną nauczycielkę matematyki Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach.

Świętej pamięci Honorata Wereda urodziła się 15 grudnia 1932 roku we wsi Boroszków, w powiecie siedleckim. Dzieciństwo spędziła z ojcem Bronisławem i matką Stanisławą z Dobrzyńskich.  Uczęszczała do szkoły podstawowej w Skórcu, którą ukończyła w 1945 roku.

W 1952 roku uczestniczyła we  Wstępnym Kursie Pedagogicznym, uprawniającym do nauczania w szkole podstawowej, następnie dokształcała  się w Komisji Rejonowej Kształcenia Nauczycieli i w 1957 roku zdała Egzamin Dojrzałości. Potem  ukończyła Studium Nauczycielskie w Ciechanowie, kierunek matematyka z fizyką, a w 1973 roku uzyskała tytuł magistra w zakresie matematyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Świętej pamięci Honorata Wereda pracę zawodową rozpoczęła w 1952 roku jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wojnowie, pracując tam wiele lat, przez  2 lata pełniła funkcję kierownika tej szkoły.

Od  1 września  1972  roku aż do emerytury, przez 20 lat uczyła matematyki w  Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach.

W swojej pracy wyróżniała się sumiennym przygotowaniem metodycznym do każdej lekcji  i  wysokim poziomem wymagań. Wielką osobowością
i autorytetem pozytywnie oddziaływała na  uczniów, zarażała pasją do matematyki. Jako wychowawczyni dbała o wszystkie potrzeby wychowanków,
nie szczędziła sił i czasu.

Za  wzorową pracę była nagradzana  Nagrodami Dyrektora, dwukrotnie Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, ale największa nagroda to szacunek i wdzięczność Jej uczniów.

 

Droga Pani Honorato pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

Spoczywaj w pokoju