II Powiatowa Konferencja Edukacyjna

27 lutego 2020 r. w ŁDK-u odbyła się II Powiatowa Konferencja Edukacyjna pod hasłem „Inwestycja w moją przyszłość”, którą współorganizowało I LO. Nad spotkaniem, które przybliżyło znaczenie edukacji dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu, honorowy patronat objęła Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty.