Kongres Młodych

KONGRES MŁODYCH MAZOWSZA ZINTEGROWAŁ MŁODZIEŻ

ucz1

 

 

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcacego i Zespołu Szkół Nr 3 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach
na spotkaniu z profesor Jadwiga Staniszkis zapoznali się z możliwosciami prowadzenia aktywnosci społecznej i publicznej
przez współczesne pokolenie młodych w kontek?cie możliwosci pokolenia okresu komunizmu. Zaangażowanie młodzieży w działalnosć na rzecz społecznosci szkolnej czy lokalnej może stać się dla nich inwestycja w przyszłosć.

Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu łosickiego mieli doskonała okazję do wymiany doswiadczeń podczas Kongresu Młodych Mazowsza, który odbył się 9 wrze?nia 2011 roku w Mińsku Mazowieckim.
Reprezentanci społecznosci uczniowskiej I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 3 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach mogli poznać pomysły na rozwijanie samorzadności wśród społecznosci lokalnych proponowane przez przedstawicieli władz samorzadowych, nauczycieli i młodzież z różnych powiatów województwa mazowieckiego.

Jednak najcenniejsze wskazówki młodym ludziom przekazała profesor Uniwersytetu Warszawskiego Jadwiga Staniszkis, która była honorowym gościem spotkania. Odpowiadajac na liczne pytania zachęcała młodzież do „wypełniania zobowiazań wobec siebie” i podjęcia działań, pomagajacych zrozumieć swiat.

Z pragnacymi odnieść sukces podzieliła się cenna mysla, że „lider musi mieć wizję, mówić rzeczy niepopularne i potrafić przekonać do nich innych” oraz mieć odwagę popełniać błędy.
Prof. Staniszkis autorka takich ksiażek jak: Samoograniczajaca się rewolucja, Postkomunizm, Antropologia władzy zapoznała młodych ze swoimi poglšdami, dotyczšcymi transformacji ustrojowej w Polsce i wyjaśniła mechanizmy zaistniałe podczas wydarzeń w sierpniu 1980 roku w Gdańsku. Wskazała, że wówczas ludzie przełamali w sobie obojętność czasów komunizmu, co wytworzyło energię, która zmieniła Polskę. Zdradziła także watki obecnie pisanej ksiażki odkrywajacej mechanizmy działania władzy.

To spotkanie było dla nas niesamowita lekcja historii a jednocześnie uświadomiło nam, że mamy wpływ na rzeczywistość i powinniśmy z tego prawa korzystać.
Autor I M