Prośba o wspomnienia

W imieniu Komitetu Organizacyjnego prosimy o przekazywanie wspomnień o LO w Łosicach,
jego nauczycielach, pracownikach, zdarzeniach, które zapamiętali państwo jako wyjątkowe.

Chętnie wykorzystamy je w publikacji przygotowywanej z okazji zjazdu.

Wspomnienia prosimy wysyłać na adres zjazd75lo@gmail.com lub I Liceum Ogólnokształcące,
08-200 Łosice, ul. Szkolna 3 z dopiskiem „V Zjazd Absolwentów I LO”.