I sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice

Uczennice I LO podczas pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice  IV Kadencji.

26 listopada 2018r. w każdej szkole znajdującej się na terenie gminy Łosice przeprowadzono wybory do MRMiGŁ. Także uczniowie I LO wyłonili spośród swojego grona cztery uczennice, które 10 grudnia złożyły przyrzeczenie i oficjalnie zostały Radnymi Młodzieżowej Rady Miasta     i Gminy Łosice. Przed oficjalnym rozpoczęciem sesji trzynastu nowo wybranych młodzieżowych radnych uczestniczyło w spotkaniu, w czasie którego zostali zapoznani, przez Podinspektor ds. obsługi Rady Miasta i Gminy Panią Wiolettę Częstochowską oraz nauczycielkę I LO w Łosicach pełniącą funkcję Koordynatorki MRMiGŁ Panią Katarzynę Kobylińską – Chryć, z mechanizmami działania Młodzieżowej Rady. Podczas tej inauguracyjnej sesji wybrano Prezydium, w którym funkcje będą pełnić nasze uczennice: Zuzanna Wawryniuk – Przewodniczącej MRMiGŁ oraz Aleksandra Matejuk – Sekretarz MRMiGŁ. Do pracy w Komisji Rewizyjnej została powołana Klaudia Hryciuk. Patrycja Lipska podczas tej sesji pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej i odpowiadała za przeprowadzenie wyboru radnych do poszczególnych organów MRMiGŁ. Pierwsza sesja zgromadziła wielu dorosłych, którzy swoja obecnością wspierali     oraz motywowali młodzież do  wspólnej pracy na rzecz młodych mieszkańców gminy. Wśród nich byli: Burmistrz Pan Mariusz Kucewicz, Przewodnicząca Rady Pani Ewa Hornowska, Sekretarz Pani Małgorzata Łaska, Dyrektor ZS nr 1 Pan Wiktor Boruta, Kierownik Łosickiego Centrum Informacji Pani Dorota Kalinowska oraz Radni Miasta i Gminy Łosice.