Badanie monotonicznoœci funkcji

Prezentacja Pauliny Wasiluk 2012 rok.

Oglądaj…