Jesteśmy razem

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach uczestniczyli w międzynarodowym projekcie „Jesteśmy razem”.

 

17 października młodzież polska i izraelska spotkała się w Kosowie Lackim i Treblince.

Wśród nich byli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach, którzy po raz dziewiąty uczestniczyli w międzynarodowym projekcie „Jesteśmy razem”. Głównym celem projektu, realizowanego dzięki współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, jest edukacja i integracja młodzieży z województwa mazowieckiego z ich rówieśnikami z Izraela.
Przeprowadzone w Zespole Szkół w Kosowie Lackim wspólne warsztaty międzykulturowe pozwoliły na bliższe rozmowy i wzajemne poznanie młodzieży
z obu krajów. Nawiązanie bezpośrednich kontaktów między młodymi ludźmi przyczynia się do zbliżenia obu państw, co stanowi ważny element przeciwdziałania uprzedzeniom   i nietolerancji. Uczniowie z naszej szkoły wraz z nauczycielami szybko zintegrowali się     z izraelskimi uczestnikami projektu. Kulminacją dnia była popołudniowa ceremonia w Treblince,   z udziałem uczniów polskich i izraelskich, członków władz samorządowych oraz przedstawicieli władz państwowych i korpusu dyplomatycznego. Nasi uczniowie uczestniczyli wcześniej w lekcji muzealnej, która odbyła się na terenie Muzeum Walki
i Męczeństwa w Treblince. Bariera językowa praktycznie nie istniała, co udokumentowane zostało licznymi zdjęciami, które oddają wspaniałą atmosferę spotkania.

Katarzyna Kobylińska – Chryć