Złóż życzenia Polsce

 

I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach

zaprasza do działu w konkursie

 „Wishes for Poland”

 

Regulamin

Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego

z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

 

Cele:

 1. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia.
 2. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację językową młodzieży.
 3. Popularyzowanie i wspieranie językowych talentów uczniów.

4.Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Uczestnicy:

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i klas 3 gimnazjalnych z terenu powiatu łosickiego.

 

Temat i zadanie:

 1. Tematem konkursu jest napisanie Polsce życzeń w języku angielskim z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Praca musi być zgodna z tematem konkursu, twórcza i oryginalna. Prace oceniane będą pod względem znajomości języka angielskiego oraz treści w nich zawartych zgodnych z tematyką.
 3. Prace mają liczyć 100-200 słów.
 4. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez ucznia pod kierunkiem nauczyciela lub rodziców.
 5. Prace należy dostarczyć do sekretariatu lub przesłać na adres: I LO ul. Szkolna 3, 08-200 Łosice z dopiskiem „Wishes for Poland” wraz ze zgodą umieszczoną w załączniku, wydrukowaną i podpisaną przez rodziców/opiekunów ucznia do dnia 31 października 2018r.

 

Wyniki i nagrody:

 1. Komisja powołana przez organizatora wyłoni zwycięzców oraz ogłosi wyniki do dnia 7 listopada 2018r.
 2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach do dnia 9 listopada 2018r.
 3. Zwycięzcy (miejsca I-III) otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Koordynator konkursu: Sylwia Zbrożek

Zgoda