Wyjazd edukacyjny do Siedlec

19 września 2018 r. uczniowie I LO z klas II D i II C oraz grupa z III D wybrali się do Sądu Rejonowego w Siedlcach aby zapoznać się z jego funkcjonowaniem oraz wysłuchać prelekcji na temat zagrożenia przestępczością nieletnich. Zajęcia były bardzo ciekawe i zmusiły młodzież do refleksji… . Zobaczyliśmy też sąd „od kuchni”; byliśmy na części rozprawy- na ogłaszaniu wyroku a co niektórzy m.in. mogli poczuć się jak więźniowie za kratkami aresztu sądowego czy dzieci w pokoju przesłuchań. Obyśmy tam nigdy nie trafili. Później uzupełniliśmy jeszcze wiadomości z historii ojczystej seansem w kinie na filmie Dywizjon 303. Historia prawdziwa.

Polecamy 🙂   J. T.