Wyjazd do MetLife

W dniu 24.03.2015 uczniowie naszej szkoły jadą na jednodniowe do firmy MetLife Warszawa. Wyjazd 6:45!!!!!

Bardo proszę o pobranie poniższego pliku wypełnienie go i jak najszybciej dostarczenie do szkolnego koordynatora/ J. Mitek/

 

 

Uczniowie jadący do MetLife:

 

L.P. Imię Nazwisko klasa
1 Krzysztof Daniluk I A
2 Weronika Domańska I A
3 Katarzyna Filipiuk I A
4 Konrad Hornowski II A
5 Agnieszka Kaniewska II A
6 Adrian Karwowski I A
7 Kacper Komarewski I A
8 Klaudia Kowalczuk II B
9 Adam Kulik II A
10 Michał Mackiewicz I A
11 Agnieszka Michaluk II A
12 Karol Muszyński II A
13 Michał Nikoniuk II A
14 Weronika Przesmycka I A
15 Maksymilian Wasiluk I A