Dzień Otwarty i podsumowanie projektu Szkoła Młodych Patriotów

21 kwietnia 2018 r.  był dniem otwartym w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach.
Uczniowie klas gimnazjalnych mieli okazję do odwiedzenia szkoły, rozmów z nauczycielami i uczniami oraz do wzięcia udziału w grze szkolnej i tenisowych rozgrywkach.

Ważnym wydarzeniem było podsumowanie i zakończenie projektu „Szkoła Młodych Patriotów”, realizowanego przez uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego we współpracy ze Studium Prawa Europejskiego.
Goście zapoznali się z działaniami projektowymi m. in. z wynikami sondażu na temat „Czym jest patriotyzm?”, przeprowadzonego wśród mieszkańców Łosic, nauczycieli i uczniów szkoły, oraz z „Kodeksem postaw patriotycznych” zredagowanym przez uczniów wszystkich klas.
Odbyła się także debata pod hasłem „Patriotyzm na co dzień – co dla mnie oznacza bycie patriotą” poprowadzona przez pana Wiktora Borutę, dyrektora I LO w Łosicach, a przygotowana przez klasę IIc, pod kierunkiem pani Katarzyny Kobylińskiej – Chryć, w której wzięli udział: pan Karol Szymaniuk,
Wicestarosta Powiatu Łosickiego, pan Mariusz Kucewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, pani Mariola Zaczyńska, Sekretarz Redakcji „Tygodnika Siedleckiego”, pan Waldemar Kosieradzki, działacz społeczny i przedsiębiorca, pan Dominik Wasiluk, absolwent I LO w Łosicach, oraz obecni uczniowie: Patryk Semeniuk i Katarzyna Wysocka – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice.
Po zakończeniu debaty dyrekcja szkoły, pan Wiktor Boruta, pani Monika Piechowicz Pura i pani Renata Łożecka, oraz zaproszeni goście wręczyli nagrody uczniom, biorącym udział w konkursach, realizowanych w ramach projektu: plastycznym, recytatorskim, historycznym, pieśni patriotycznej oraz literackim.