Nasi w Konkursie Wiedzy i Umiejętności

 

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Umiejętności

Zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie idei pracy organicznej oraz popularyzowanie postaw prospołecznych
to założenia  Ogólnopolskiego Konkursu  Wiedzy i Umiejętności „Praca Organiczna 2.0”, nad którym patronat objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Uczniowie  I LO w Łosicach: Natalia Gorzała z klasy IId i Patryk Leszczuk z klasy Id podczas drugiego etapu, który odbył się
w Warszawie 1 marca 2018 roku, rywalizowali z czterdziestoma reprezentantami mazowieckich szkół ponadpodstawowych.
Nasi uczniowie w konkursie, do którego przygotowywali się pod kierunkiem nauczycielki Katarzyny Kobylińskiej – Chryć,
zajęli drugie miejsce w województwie mazowieckim.