Szkoła Młodych Patriotów

 

SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW

Ogólnopolski projekt „Szkoła młodych patriotów” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach we współpracy ze Studium Prawa Europejskiego, nad którym patronat objęły instytucje kształtujące życie naszej lokalnej społeczności:
 patronat honorowy: Starosta Powiatu Łosickiego Pani Bożena Niedzielak, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Pan Mariusz Kucewicz, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej;
 patronat medialny: Tygodnik Siedlecki, Podlasie24.pl, Gazeta Łosicka.

Orędziem wygłoszonym do Zgromadzenia Narodowego 5 grudnia 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zainaugurował obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Także Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca społeczności szkolne do świętowania tej radosnej rocznicy ogłaszając rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. Słowa Prezydenta, że „jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości będzie z jednej strony okazją do namysłu nad przeszłością – ale z drugiej strony momentem ważnym z punktu widzenia naszej przyszłości, naszej drogi ku nowym czasom” to ważne przesłanie, które motywuje do włączenia się w ogólnonarodowe obchody święta wolności.
Szkoła młodych patriotów” to przedsięwzięcie, które wpisuje się w cykl wydarzeń składających się na obchody stulecia odzyskania niepodległości. Projekt zakłada zaangażowanie uczniów i nauczycieli szkół działających na terenie powiatu łosickiego we wspólne świętowanie i upamiętnienie 100 – lecia odzyskania niepodległości oraz kształtowanie wśród uczniów postawy aktywnego obywatela i patrioty mającego poczucie wpływu na życie publiczne.

W związku z tym I LO w Łosicach organizuje następujące konkursy tematyczne:
1. Konkurs na plakat „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” (grudzień-styczeń);
2. Konkurs wiedzy historycznej pt. „Historia Polski a patriotyzm” (marzec-kwiecień);
3. Konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej (luty);
4. Konkurs pieśni patriotycznych (marzec);
5. Konkurs literacki „Małe ojczyzny w literaturze” (marzec).

Powyższe konkursy odbędą się na przestrzeni kilku miesięcy (od grudnia 2017 r. do kwietnia 2018 r.) Zachęcamy bardzo serdecznie do wzięcia udziału w tych inicjatywach, które stwarzają możliwość zaprezentowanie kreatywności i potencjału drzemiącego w uczniach łosickich szkół z obszaru miasta, gminy i powiatu. Podsumowaniu projektu oraz uhonorowaniu uczestników konkursu towarzyszyć będzie debata pt. „Patriotyzm na co dzień, co dla mnie oznacza bycie patriotą” z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli, samorządowców, przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych i mediów. W ramach projektu zrealizowane zostaną przez licealistów I LO także inne działania, które stanowią atrakcyjny spoób budowania tożsamości narodowej, np. opracowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych oraz przeprowadzenie sondażu na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.