«

»

Cze 30

Kolejny etap rekrutacji

Zakończył się etap składania wyników, w dniu 5 lipca zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych kandydatów /na tablicy ogłoszeń I piętro/.

W dniach od 6.07 – 14.07 zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę nauki w naszej szkole składając oryginały dokumentów i zdjęcia.

Kandydaci niezakwalifikowani oraz wszyscy, którzy chcieliby uczyć się w naszej szkole zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej /od 10.08/