Category: Dokumenty

Rekrutacja 2023 – planowane klasy

Erasmus 2023

Uaktualnione procedury funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach w stanie zagrożenia epidemicznego

Procedury funkcjonowania szkoły 2021

Regulamin wypożyczania komputerów i tabletów

Informujemy, że istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu dla uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić warunków do kształcenia na odległość. Przypominamy, że szkoła pozyskała 12 komputerów przenośnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i 26 tabletów dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. Aby wypożyczyć jedno z wymienionych urządzeń należy dostarczyć do szkoły (skrzynka podawcza w przedsionku) …

Kontynuuj czytanie

Procedury funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach w stanie zagrożenia epidemicznego

Procedury funkcjonowania ILO w stanie zagrożenia epidemicznego

RODO – klauzule informacyjne

RODO – klauzule informacyjne: Klauzula informacyjna – przesłanka przepis prawa Klauzula informacyjna – przesłanka umowy

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii