Rekrutacja 2022 – składamy dokumenty

Kontynuuj czytanie

Zakończenie roku szkolnego

Kontynuuj czytanie

Konkurs ŁAU rozstrzygnięty!

Kontynuuj czytanie

ŁAU – wyniki cząstkowe

Kontynuuj czytanie

Zmarł Marian Kwiatek

Kontynuuj czytanie

Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Przeciwpożarowego

Kontynuuj czytanie

Warsztaty pierwszej pomocy

Kontynuuj czytanie

Szczegółowe zasady rekrutacji 2022 /w załączniku wniosek o przyjęcie/

Kontynuuj czytanie

ŁAU – wyniki cząstkowe

Wstępny harmonogram rekrutacji do I LO w Łosicach na rok szkolny 2022/23

HARMONOGRAM REKRUTACJI  DO I LO W ŁOSICACH  2022
LP Działanie gdzie od do
REKRUTACJA   ZASADNICZA
1 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym sekretariat 16 maja 20 czerwca  godz. 15:00
2 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku o egzaminu  oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie sala nr 7 24 czerwca 13 lipca  godz. 15:00
4 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną 19 lipca  godz. 15:00
5 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych tablica ogłoszeń 20 lipca
6 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej sala nr 7 21 lipca 27 lipca do godz. 15:00
7 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych tablica ogłoszeń 28 lipca
8 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 28 lipca
9 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporzadzenie uzasadnienie  odmowy przyjęcia 2 sierpnia
10 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną  uzasadnienie  odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia sporzadzenie uzasadnienie  odmowy przyjęcia
11 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienie odmowy przyjęcia
12 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
REKRUTACJA   UZUPEŁNIAJĄCA
1 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym sekretariat,  sala nr 7 1 sierpnia 3 sierpnia
4 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną 11 sierpnia
5 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych tablica ogłoszeń 12 sierpnia
6 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej sekretariat,  sala nr 7 16 sierpnia 18 sierpnia do godz. 15:00
7 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych tablica ogłoszeń 19 sierpnia
8 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 19 sierpnia
9 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienie  odmowy przyjęcia do 26 sierpnia 23 sierpnia
10 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną  uzasadnienie  odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia sporządzenie uzasadnienie  odmowy przyjęcia
11 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienie odmowy przyjęcia
12 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły